Privacyverklaring van M-CT, Gerian Hoefs

Gerian Hoefs, werkzaam als trainster / coach Mindfulness,
KvK nr.: 17250347,
gaat als volgt om met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

Gerian Hoefs verwerkt persoonsgegevens van
1. deelnemers aan trainingen Mindfulness van M-CT
2. deelnemers aan opfrisbijeenkomsten na het volgen van de training van M-CT
3. deelnemers aan een training via DSP-trainingen
4. deelnemers aan een training via Mindfulonderwijs

1 en 2:
De persoonsgegevens komen binnen via het digitale aanmeldformulier en/of persoonlijk/telefonisch gesprek.
Contactgegevens , andere persoonsgegevens en vertrouwelijk informatie worden niet gedeeld met derden tenzij met toestemming van de deelnemer. Dit geldt ook bij een verwijzing.
De contactgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact met de deelnemer, voor informatie waar de deelnemer om vraagt en voor het uitnodigen van Mindfulness-bijeenkomsten door Gerian Hoefs georganiseerd.

3:
De persoonsgegevens van groep 3 zijn in handen van DSP-trainingen. De trainster ontvangt uitsluitend een deelnemerslijst met naam, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer. De presentielijst van de deelnemers wordt door trainster doorgegeven aan DSP-Trainingen. De deelnemer is verwezen door huisarts/psycholoog/praktijkondersteuner en is op de hoogte van het zorgregistratiesysteem, gehanteerd door deze zorgverleners. Trainster spreekt met de deelnemer af wat zij rapporteert in dit systeem.

4:
Trainster ontvangt van Mindfulonderwijs uitsluitend een deelnemerslijst met naam, telefoonnummer en e-mailadres. Er wordt geen enkele registratie door trainster gedaan, behalve het doorgeven van de presentie aan Mindfulonderwijs.

Als lid van de Vereniging voor Mindfulness ben ik gehouden aan hun erecode en deze onderschrijf ik van harte.
Deze erecode is te vinden op de website: www.verenigingvoormindfulness.nl