Algemene voorwaarden

Aanmelding

Aanmelding gebeurt met het digitale aanmeldformulier.
Wanneer deze is ingevuld en door mij is ontvangen, wordt de aanmelding in behandeling genomen.
Dit betekent dat er een gesprek plaatsvindt, of telefonisch of persoonlijk. Dit hangt af van wat praktisch uitvoerbaar is en van wat de behoefte is.
Tijdens dit gesprek  wordt duidelijk of dit het juiste moment is om deel te gaan nemen.
Is de conclusie positief dan is de aanmelding definitief en wordt er deelgenomen aan de eerstvolgende training.

Als de trainster twijfelt of deelname een juiste keuze is, zal ze deze twijfel bespreken en samen een bevredigende oplossing vinden.

De aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht de groep voldoende aanmeldingen hebben (max.8) dan verschuift de aanmelding en deelname naar de volgende groep.

Betalingen

De factuur wordt verzonden op naam en adres van de deelnemer.
Deze factuur stuur ik na de eerste bijeenkomst, met het verzoek binnen 2 weken na facturering te betalen.
Ik heb geen contact met en ik stuur geen factuur naar de zorgverzekeraar. Vele zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk), bij een verwijzing door huisarts of psycholoog en bij een aanvullende verzekering. Deze vergoedt altijd achteraf aan zijn klant.

Annuleringen

Bij annulering tijdens de training ga ik in overleg met de deelnemer wat redelijk is om te betalen.
Hierbij ga ik uit van wederzijds vertrouwen en respect.

Klachten

mocht er tijdens de training klachten  ontstaan over de bejegening van mij, dan wil ik graag direct hierover in gesprek om dit gezamenlijk op te lossen.
Komen we er samen niet uit dan kunnen we gebruik maken van de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging Vereniging voor Mindfulness.

Als lid van de Vereniging voor Mindfulness ben ik gehouden aan hun erecode en deze onderschrijf ik van harte.
Deze erecode is te vinden op de website: www.verenigingvoormindfulness.nl